Luistelijan jalkaterveys

Hyvä jalkaterveys on tärkeä osa koko kehon hyvinvointia. Jalkaterissä olevat vaivat vaikuttavat olennaisesti ihmisen toimintakykyyn sekä elämänlaatuun.

Hyvä jalkaterveys on olennainen asia urheilun harrastamisen kannalta. Jo pienikin hiertymä tai rakko jalkaterässä tekee olon epämukavaksi ja urheilusuorituksen epämiellyttäväksi. Oikeanlainen jalkojen omahoito ehkäisee jalkavaivoja, jalkavoimistelulla voidaan edistää alaraajojen ja jalkaterien sekä myös koko kehon kuntoa ja paljain jaloin kävelyllä voidaan aktivoida jalkaterien toimintoja.

Verkko-oppaan sisältöalueiden valinta perustuu tutkimusryhmä Marigold IceUnityn tarpeisiin. Oppaaseen on valittu kaikki jalkojen omahoidon osa-alueet sekä 8 yleisintä kohderyhmän vastauksista ilmennyttä jalkavaivaa.

Tämän verkko-oppaan tavoitteena on edistää muodostelmaluistelijan jalkojen omahoitoa ja siten ehkäistä jalkavaivoja. Verkko-oppaan avulla muodostelmaluistelijat, valmentajat sekä luistelusta kiinnostuneet saavat tietoa, miten jalkojen omahoitoa toteutetaan, miten jalkavaivoja ennaltaehkäistään ja miten jo syntyneitä jalkavaivoja hoidetaan.

Verkko-opas on osa Muodostelmaluistelijoiden jalkaterveyden edistäminen – opinnäytetyötä. Opinnäytetyön ovat tehneet Metropolia Ammattikorkeakoulun jalkaterapeuttiopiskelijat Senja Mäenpää ja Elina Räisänen 2011. Koko opinnäytetyön löydät osoitteesta www.theseus.fi.