Kevätkokous

7 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous elo- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran www-sivuilla sekä lähetettävä jäsenille sähköpostitse.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla sekä onko kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen rajoitettua.

KUTSU

Helsingin Luistelijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.5.2024 kello 18 Pirkkolan uimahallin neuvottelutilassa (Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki).

Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja                              
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan

  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä.

9. Päätetään toimikunnat ja niiden vetäjät.

10. Päätetään toimikuntien jäsenten valintatavasta.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

  • Hallituksen palkkiot

13. Kokouksen päättäminen

 

Ehdotus hallituksen palkkioista on sivun alalaidassa. Toimintasuunnitelma lisätään sivulle viikolla 20.

 

Tervetuloa!

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry

 


Huomioithan, että uusien jäsenten jäsenmaksun tulee olla tehtynä maksajan pankkitililtä viimeistään 17.5.2024.
Liity jäseneksi alla olevalla lomakkeella, saat jäsenlaskun sähköpostitse.
Kokouksessa ei voi liittyä jäseneksi (jäsenmaksua ei voi maksaa käteisellä).
Seuran jäseneksi pääset liittymään oheisen lomakkeen avulla Jäseneksi liittyminen 

Seuran kannatusjäseneksi pääset liittymään oheisen lomakkeen avulla Kannatusjäseneksi liittyminen.