Kevätkokous

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

6 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.
                             - kirjallisena ilmoituksena jäsenille sähköpostitse ja lisäksi
                             - seuran www-sivuilla

KUTSU

Tervetuloa Helsingin Luistelijoiden kevätkokoukseen. Kokous pidetään maanantaina 30.5.2022 alkaen kello 18. Kokous järjestetään Pirkkolan uimahallin neuvottelutilassa (Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki).

Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja                              
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan

  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä.

9. Päätetään toimikunnat ja niiden vetäjät.

10. Päätetään toimikuntien jäsenten valintatavasta.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

  • Sääntömuutos seuran sääntöihin
  • Hallituksen palkkiot

13. Kokouksen päättäminen

 

Sääntömuutosehdotus, ehdotus hallituksen palkkioista ja toimintasuunnitelma sivun alalaidassa.

 

Tervetuloa!

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry