Linda Ketola

Linda on yksinluistelun vastuuvalmentaja ja valmentaa HL:n tavan mukaisesti kaikkia yksinluisteluryhmiä. Linda on valmentanut eri ikäisiä luistelijoita kymmenen vuotta ja suorittanut Taitoluisteluliiton perustason valmentajakoulutuksen sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun osalta. Valmennustyön ohessa Linda on opiskellut kasvatustieteitä Helsingin yliopistossa ja valmistunut luokanopettajaksi.

Erityisen tärkeänä osa-alueena tuloksia tuottavassa valmennustyössä Linda kokee luistelijan motivaation vahvistamisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden huomioimisen. Kun jokaista luistelijaa kohdellaan tasapuolisesti ja hänet nähdään yksilönä, annetaan hänelle luistelun ilosta nauttimisen lisäksi parhaat edellytykset nousta omalle tasolleen. Luistelijoiden kokonaisvaltaisessa valmentamisessa onkin hyvin tärkeää huomioida myös tunne- ja vuorovaikutustaidot. Valmennuksen keskittyessä myös näihin osa-alueisiin voidaan luistelijoista kasvattaa urheilijoita, jotka saavat harrastuksen myötä arvokkaita eväitä myös elämän muille osa-alueille.