Maksusäännöt

Päivitetty 8.4.2024

Maksut seuralle

Helsingin Luistelijat on perinteikäs ja menestynyt urheiluseura, joka tarjoaa jäsenilleen monipuoliset mahdollisuudet luisteluun harraste-, kilpa- ja huipputasolla. Toimintamme on sertifioitu Olympiakomitean kolmella tähdellä Tähtiseuraksi lasten ja nuorten, aikuisten sekä huippu-urheilun osa-alueilla. Pyrimme tarjoamaan kaikille luistelijoillemme yksilölliseen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin sitoutuneen urheilijan polun kannustavassa ympäristössä. Olemme kolmen lajin koti harrastajista huipulle.

Seuratoimintaa rahoitetaan avustuksilla ja kilpailujen sekä muiden varainhankintatapahtumien järjestämisestä saatavilla tuotoilla, mutta loput toiminnan kustannuksista katetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla. On tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan. Nämä säännöt liitteineen korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.Huomio: Luistelukoululaisia (lapset, nuoret, aikuiset) koskevat maksusäännöt löytyvät täältä.

Seuran tilikausi on 1.5.–30.4.
Lajien kaudet jakautuvat seuraavasti:

 • Yksinluistelu 1.5.–30.4.
 • Jäätanssi 1.5.–30.4.
 • Muodostelmaluistelu 15.4.–14.4.

Maksut

 • HL laskuttaa luistelijoilta kausimaksun sekä jäsenmaksun. Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden ajan 1.5.-30.4.
 •  Kausimaksu suoritetaan kuukausittaisina osasuorituksina.
 • Kyseessä ei ole kuukausimaksu vaan kuukausille jaoteltu kausimaksu.
 • Kuukausittainen maksuerä pysyy samana ryhmän harjoitusmääristä riippumatta, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena. Hallitus tarkistaa kuitenkin maksuja tarpeen mukaan kauden aikana. Touko-elokuun maksuerät tarkistetaan mahdollisesti jälkikäteen, koska kesäjäät ovat huomattavasti kalliimpia.
 • Mikäli harjoituksia joudutaan perumaan huomattavasti seurasta riippumattomista syistä, ei seura ole automaattisesti velvollinen muuttamaan kausimaksun suuruutta.
 • Kausimaksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain. Erien määrä vaihtelee myös kausittain.
 • Kausimaksun lisäksi laskutetaan mm. leiri- ja kilpailukuluja (kts. erilliset liitteet).
 • Joukkueissa sekä jäätanssin ja yksinluistelun kilparyhmissä luistelija sitoutuu aina koko kauteen.
 • Kausimaksun osasuoritukset tulee maksaa eräpäivään mennessä.
 • Valmennusryhmissä sisaralennus harjoitusmaksusta on 20 %/ ensimmäinen sisarus. Alennus seuraavasta sisaruksesta on 50 %. Luistelukoulumaksuista sisaralennus on aina 10 %. Alennus lasketaan aina halvimmasta harjoitusmaksusta ja se koskee ainoastaan lapsia ja nuoria, ei aikuisia.
 • Mikäli luistelija luistelee kahdessa eri ryhmässä tai joukkueessa, hän saa 10 % alennuksen halvemmasta kuukausimaksusta. Tämä ei koske luistelukouluja, teematunteja tms.
 • Maksumuistutuksesta peritään 5 € muistutusmaksu eräpäivästä lukien.
 • Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluttua erääntymisestä.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Mikäli luistelijalla on kolme (3) erääntynyttä maksua avoinna, asetetaan hänet luistelukieltoon. Tästä ilmoitetaan myös ryhmän/joukkueen yhteyshenkilölle sekä valmentajalle. Luistelukielto on voimassa siihen asti, kunnes kaikki erääntyneet maksut on maksettu tai laskuttajan/hallituksen kanssa on sovittu sitova maksusuunnitelma. Luistelukiellon aikana luistelija ei saa osallistua seuran harjoituksiin eikä kilpailuihin. Muodostelmaluistelijoiden tulee tällä aikaa kuitenkin olla seuraamassa harjoituksia. Mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta, astuu luistelukielto voimaan saman tien.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä on otettava yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi seuran laskutukseen sähköpostitse (laskutus(at)hl.fi). Maksusopimukset tehdään aina kirjallisesti.
 • Suomen Taitoluisteluliiton testeistä laskutetaan osallistujilta testimaksut.
 • Kauden lopussa kausimaksut loppuvat huhtikuun maksuun, jos luistelija ei ilmoittaudu uudelle kaudelle. Lopettaessa seurassa tulee tehdä lopettamisilmoitus Hoika – jäsenjärjestelmän kautta.
   
 • Muodostelmaluistelun joukkueet keräävät luistelijoilta myös ennakkomaksuja (“joukkuemaksu“) kuukausittain mm. ulkomaan kilpailumatkojen ja pukujen maksamista varten.
 • Ennakkomaksujen suuruus lasketaan kausikohtaisesti.
 • Ennakkomaksut maksetaan joukkueen tilille ja niiden käytöstä päättää joukkue itse.
 • Ennakkomaksujen laiminlyönnistä voidaan myös asettaa luistelukieltoon ja joukkueen saatava voidaan siirtää seuran perittäväksi.
   
 • Yksinluistelijat ja jäätanssijat hoitavat puku- ja varustemaksunsa luistelijakohtaisesti eikä näitä huomioida seuran kausimaksuissa.

Lopettaminen kesken kauden

 • Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Luistelijan oikeus edustaa seuraa kilpailuissa päättyy lopetusilmoituksessa ilmoitettuun harjoittelun lopettamispäivään. Luistelijan tulee maksaa koko kauden luistelumaksut lopettamisesta huolimatta.
 • Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti hallitukselta. Perustelluista syistä anomus voidaan hyväksyä. Anomus tulee lähettää osoitteeseen (toimisto(at)hl.fi) heti kun päätös lopettamisesta on tehty. Maksuvapautusta ei myönnetä ilman kirjallista anomusta.
 • Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta. Muodostelmaluistelun kilpailevissa joukkueissa ja yksinluistelun sekä jäätanssin kilparyhmissä vapautusta ei myönnetä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavilta kolmelta (3) kuukaudelta.

Poissaolot sairauden vuoksi

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Maksuista myönnetään hyvityksiä vain toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus on toimitettava laskutuksen sähköpostiosoitteeseen (laskutus(at)hl.fi) kahden (2) viikon sisällä todistuksen päiväyksestä.
 • Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
 • Hoitavan tahon määräämältä kuntoutusajalta, jolloin luistelija saa osallistua alle 50 %:iin ohjatuista jääharjoituksista, laskutetaan kausimaksun kuukausierästä 25 % vähemmän. Omatoimisen, seuran jäävuoroilla harvakseltaan tapahtuvan kuntouttavan harjoittelun mahdollinen lisäalennus harkitaan tapauskohtaisesti. Alennus myönnetään laskutukselle toimitettua todistusta tai lausuntoa vastaan. Todistus / lausunto tulee toimittaa laskutukselle kahden (2) viikon sisällä todistuksen / lausunnon päiväyksestä.

 

Kilpailu- ja leirikulut