Tähtiseura -laatuohjelma

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelman tavoitteena on nostaa suomalainen urheilu uudelle tasolle. Ohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Tähtimerkki on seuran toimintaan osallistuville sekä heidän lähipiirilleen lupaus laadusta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurojen tavoitteena on tarjota laadukkaampaa toimintaa, joka antaa kaikille mahdollisuuden urheilla ja liikkua omalla tasollaan, kohti omia tavoitteitaan.

Helsingin Luistelijat on saanut käyttöönsä Tähtimerkin kaikilta kolmelta osa-alueelta. Lasten ja nuorten sekä aikuisten liikunnasta laatutunnus on myönnetty seuralle ensimmäisenä helsinkiläisenä taitoluisteluseurana kesäkuussa 2021 ja huippu-urheilusta (jäätanssi ja muodostelmaluistelu) joulukuussa 2021. Tulevien vuosien tavoitteena on ulottaa Tähtimerkki myös yksinluisteluun, kunhan prosessiin vaaditut SM-edustukset lajissa täyttyvät.

HL on kaikkien aikojen ensimmäinen taitoluisteluseura, jolle on myönnetty huippu-urheilun Tähtimerkki. Samalla seurastamme tuli ensimmäinen taitoluisteluseura, jolta löytyy Tähtiseura – laatuohjelman kaikki kolme Tähtimerkkiä. Kaikki lajit mukaan lukien, olemme seitsemäs kolmen tähden seura. Tunnuksia auditoidaan säännöllisesti.

Huippu-urheilun osa-alueen merkki kertoo, että seura luo huippu-urheilijoille entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä. Tähtimerkin saanut seura kuuluu tähtikuvioon - seuraverkostoon - jonka seurat ja lajiliitot työskentelevät tiiviisti yhdessä ja kehittävät urheilijan polkua paikallisista ratkaisuista kansainväliselle huipulle. Huippu-urheilun tähtiseura on oman lajinsa edelläkävijä, joka ohjaa resursseja urheilijoidensa tukemiseen sekä vahvistaa seuratoiminnan elinvoimaisuutta.

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki puolestaan viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

 

Lisätietoa

STLL Tähtiseurat -sivu

STLL Tähtiseurakriteerit

STLL Tähtiseurapolku

Olympiakomitea Tähtiseura -sivu

Tähtiseurat lajeittain ja alueittain