Syyskokous

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

6 §

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.
                             - kirjallisena ilmoituksena jäsenille sähköpostitse ja lisäksi
                             - seuran www-sivuilla

Tulevan syyskokouksen tiedot oikealla olevasta valikosta.