Toimintasuunnitelma 2023-2024

Helsingin Luistelijat on toiminut suomalaisessa yhteiskunnassa liikunnan, urheilun ja kasvatustyön parissa jo 115 vuotta. Tänä aikana urheiluseurojen toimintaympäristö on muuttunut paljon ja muutos on lähivuosina jopa kiihtynyt. Esimerkiksi koronapandemian 2020-2022 jälkiseuraamuksina nuorison ja nuorten aikuisten on todettu voivan psyykkisesti huonommin. Lisäksi sota Euroopassa on lisännyt epävakautta ja kiihdyttänyt inflaatiota. ”Korona sekä sodasta seurannut korkea energian hintataso ovat nostaneet kustannuspaineita urheiluseuroissa, mutta harrastusten hinnat ovat nousseet niistäkin huolimatta”, sanoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija, ex-huippuhiihtäjä Kati Lehtonen (o.s. Pulkkinen), joka on perehtynyt niin urheiluseurojen kuin muiden liikuntajärjestöjen toimintaan. Harrastamisen hinta onkin noussut tasaisesti läpi 2000-luvun. Näin ollen yhteiskunnallisena uhkana on yhä useampien jääminen harrastustoiminnan ulkopuolelle erityisesti lapsuus- ja nuoruusvaiheessa.

Helsingin Luistelijat liikutti edellisellä kaudella yli 1,400:a lasta, nuorta ja aikuista. Seura pyrkii varmistamaan monta erilaista vaihtoehtoa luistelijan polulle harrastajista huipulle ja toimimaan missiomme mukaisesti ”Huippuvalmennusta ja parasta harrastetoimintaa kohtuullisin kustannuksin”. Alkavalla toimintakaudella panostetaan erityisesti matalan kynnyksen harrastusvaihtoehdon tarjoamiseen kilpapolkujen ja säännöllisten harrastepolkujen rinnalle. Lisäksi kilpa- ja harrastepolkujen kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman kohtuullisina tinkimättä kuitenkaan toiminnan laadusta.

Helsingin Luistelijat tekee parhaansa sen eteen, että mahdollisimman moni luistelija pystyy kasvamaan huipputasolle kasvattajaseurassaan niin halutessaan. HL haluaa myös kasvattaa huippuluistelijansa itse, ja pyrkii tavoittamaan mahdollisimman laajan joukon luistelijoita mahdollisimman nuorina. Seuran tavoitteena on, että jokainen luisteluperhe tuntee kaikki vaihtoehtoiset lajit ja luistelijan polut esimerkiksi poluille mallinnettujen esikuvien avulla. Toimintakaudella pyritään järjestämään avoimia infotilaisuuksia, joissa kerrotaan lajiemme keskeisistä ominaisuuksista ja avataan kilpailujen arviointiperusteita. Lapsuusvuosien harjoittelu on monipuolista, jotta lajivalintavaiheeseen tultaessa lajivalikoima on avoin ja mahdollistaa luistelijan omien vahvuuksien ja mieltymysten mukaisen valinnan. Usean lajin kokeilemisen kautta lapselle on nautinto löytää oma, itselleen parhaiten sopiva laji.

Helsingin Luistelijat on lukuisien muiden nuorten kanssa toimivien tahojen lailla huolissaan nuorison uupumisesta ja pyrkii ennaltaehkäisemään tai helpottamaan lajin parista pois liukumista ”stay in” -konseptin avulla. Tässä mallissa helpotetaan nuorten pysymistä taitoluistelun parissa tarjoamalla kevennetty malli harrastuksen jatkamiseen. Lisäksi seura kannustaa jäseniään elinikäiseen oppimiseen osallistamalla nuoria jäseniään tapahtumajärjestelyihin, vastuuttamalla heitä ja kouluttamalla niin entisiä kuin nykyisiäkin harrastajia toimimaan taitoluisteluohjaajina luistelukouluissa ja valmennusryhmissä.

Luonnon ja ympäristön kunnioittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota yhtenä Olympiakomitean reilun pelin pääperiaatteista. Toimintakauden aikana tunnistamme ja arvioimme oman seuratoimintamme ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset sekä laadimme ympäristöohjelman toimenpiteitä varten. Seura jatkaa myös ympäristöarvojen huomioonottamista varsinaisen toiminnan osana, mm. varusteiden kierrättämiseen seuran sisällä kannustamalla. Lisäksi selvitetään, miten lajiemme vaatimat harjoitus- ja kilpailutilat voitaisiin toteuttaa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja parasta käytettävissä olevaa teknologiaa hyödyntäen.

 

Tutustuthan seuran koko Toimintasuunnitelmaan!