Jäätanssijan polku

Pohjana on jäätanssin perustaidot: Painonsiirto, rotaatio, kaaret, liu'ut, kääntyminen, käännökset. Lisänä rytmiin luistelu.