Esteettömyystodistus

Seurat ovat yhdessä sopineet, että seuraa vaihtavien luistelijoiden tulee pyytää vanhasta seurasta esteettömyystodistus ja toimittaa tämä uudelle seuralle. Esteettömyystodistuksella varmistetaan, että perhe/luistelija on suorittanut kaikki velvoitteensa vanhaa seuraa kohtaan ennen uuteen seuraan liittymistä.

Esteettömyystodistuksen voi pyytää vanhasta seurasta yksinkertaisella sähköpostilla, jossa kerrotaan aikeista siirtyä toiseen seuraan ja pyydetään seuraa lähettämään esteettömyystodistus sähköpostitse. Esteettömyystodistuksen saatuaan, tulee perheen/luistelijan toimittaa tämä uuden seuran toimistolle tai seuran erikseen ilmoittamalle henkilölle.

Helsingin Luistelijoissa esteettömyystodistukset myöntää laskuttaja, joten pyyntö tulee lähettää laskutuksen osoitteeseen (laskutus@hl.fi) tai täyttää alla oleva lomake.

HL:n liittyvien tulee toimittaa esteettömyystodistus sekä laskutukseen (laskutus@hl.fi) että ryhmän vastuuhenkilölle.

Mikäli olet siirtymässä Helsingin Luistelijoista toiseen pääkaupunkiseudun taitoluisteluseuraan, tulee sinun pyytää laskutuksesta esteettömyystodistus. Esteettömyystodistuksen voit pyytää tällä lomakkeella.


 

Mukavaa jatkoa harrastuksen parissa!