Toimintatavat

Helsingin Luistelijoiden yhteiset toimintatavat

 

Luistelijoiden, valmentajien ja vanhempien yhteiset toimintatavat on tarkoitettu helpottamaan kaikkien seuran eri lajeihin ja toimintaan osallistuvien vuorovaikutusta sekä ehkäisemään haasteellisimpien tilanteiden syntymistä. Kaikilla pitää olla turvallinen olo treeneissä ja seuratoiminnassa. Nuorempien luistelijoiden kohdalla valmentaja ja vanhempi ovat yhdessä vastuussa lapsen hyvinvoinnista, mutta yhtälailla olemme jokainen omalta osaltamme vastuussa hyvästä ilmapiiristä seuran toiminnassa.

Näiden toimintatapojen taustalla on taitoluistelun lajikulttuuritutkimuksen tulokset ja Suomen Taitoluisteluliiton eettinen säännöstö, jota jokaisen Helsingin Luistelijoiden toiminnassa mukana olevan tulee noudattaa. Näiden yhteisten tapojen lisäksi lajeilla, ryhmillä ja joukkueilla voi olla myös omia, tarkemmin määriteltyjä menettelytapoja eri tilanteisiin.

Toimintatavat luistelijoille

 • Tulen ajoissa ja säännöllisesti harjoituksiin. Ilmoitan poissaoloistani etukäteen sovitulla tavalla.
 • Syön ennen treenejä. Välipalani on terveellisiä ja monipuolisia.
 • Muistan levätä riittävästi, jotta jaksan.
 • Kuuntelen ja keskityn valmentajan antamiin ohjeisiin.
 • Pidän huolta, että kaikki viihtyvät hallilla ja harjoituksissa. Tiedän, että jokainen on erilainen ja arvokas sellaisenaan.
 • Tervehdin ja käyttäydyn ystävällisesti kaikkia kohtaan.
 • En kiusaa. Tiedostan, että kiusaamiseen on seurassamme nollatoleranssi.
 • Harjoituksissa yritän aina parhaani ja kannustan myös toisia.
 • Kannustamme ja kunnioitamme toisiamme myös epäonnistumisen hetkellä.
 • Jos jokin asia vaivaa minua, otan sen mahdollisimman pian puheeksi valmentajan tai toisen luotettavan aikuisen kanssa. Minun ei kuulu murehtia yksin.
 • Huolehdin harjoitusympäristömme siisteydestä.

Toimintatavat valmentajille

 • Pyrin olemaan kaikin tavoin luotettava aikuinen.
 • Valmennan, tuen ja kannustan tasapuolisesti luistelijoita omalla urheilijan polullaan parhaan ammattitaitoni mukaisesti. En anna oman kunnianhimoni mennä urheilijan kunnianhimon edelle.Tiedostan, että jokainen luistelija kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa.
 • Otan vakavasti ja kuuntelen tarkasti luistelijan minulle kertomat asiat. Pyrin ymmärtämään ja arvostamaan myös luistelijan näkökulmaa.
 • Havaitessani huomiota herättäviä asioita, otan ne rohkeasti puheeksi joko luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa tai kollegani tai esimieheni kanssa tapauksesta riippuen.
 • Pyrin tiedottamaan perheitä aikatauluista niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.
 • Pyrin kuuntelemaan luistelijoita ja vanhempia sekä keskustelemaan heidän kanssaan heitä askarruttavista asioista yhdessä sovittuina aikoina. Tuen vanhempia ja neuvon heitä ammattitaitoni puitteissa. Pystyn perustelemaan päätökseni.
 • Tervehdin ja kohtelen kaikkia ystävällisesti ja reilusti ja siten omalta osaltani ylläpidän ja edistän hyvää yhteishenkeä.
 • Huolehdin, että luistelijat ja vanhemmat tuntevat ja ymmärtävät yhteiset toimintatavat. Luon ja tiedotan muut käytänteet hyvällä yhteydenpidolla vanhempien suuntaan.
 • Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa tai jäähallilla, puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen.
 • Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen esimieheni ja seuran luottamushenkilön tietoon mahdollisimman pian.
 • Huolehdin omasta hyvinvoinnistani esimerkillisesti ja ylläpidän ammatillista osaamistani.
 • Ymmärrän asemani esikuvana. Varmistan luottamuksen harjoitusten turvallisuuteen noudattamalla näitä toimintatapoja sekä Suomen Taitoluisteluliiton eettisiä sääntöjä.

Toimintatavat vanhemmille

 • Tervehdin ja kohtelen kaikkia ystävällisesti ja reilusti. Esimerkilläni ylläpidän ja edistän hyvää yhteishenkeä.
 • Noudatan yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Huolehdin, että luistelijani tuntee ja ymmärtää luistelijoille tarkoitetut toimintatavat.
 • Huolehdin, että lapseni on säännöllisesti ja ajoissa harjoituksissa ja kilpailuissa.
 • Elän mukana, tuen ja kannustan lastani hänen luistelijan polullaan, mutta en luo paineita menestymisestä. Tiedostan, että kilpaurheilevan lapsen kohdalla vanhempien antama henkinen tuki on ensiarvoisen tärkeää. En anna oman kunnianhimoni mennä lapsen tarpeiden edelle. En vertaile luistelijoita keskenään.
 • Annan lapseni yrittää ja oppia. Epäonnistumisessa on parasta uuden oppiminen.
 • Tuen valmentajaa, enkä puutu valmennukseen. Jos jokin harjoitteluun liittyvä asia askarruttaa, pyydän saada keskustella ensisijaisesti luistelijan valmentajan kanssa. Olen utelias, enkä ennalta tuomitse valmentajan toimintatapaa. Annan valmentajalle mahdollisuuden ehdottaa sopivaa hetkeä keskustelulle.
 • Huolehdin, että lapseni syö terveellisesti, lepää ja nukkuu riittävästi.
 • Haen luistelijalle apua ammattilaisilta ongelmia havaitessani ja pidän valmentajan ajan tasalla.
 • Huolehdin, että lapseni poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle mahdollisimman ajoissa ennalta sovitulla tavalla. Opetan lapselle, että sairaana ja väsyneenä on hyödyllisempää levätä kuin harjoitella.
 • Havaitessani kenen tahansa epäasiallista käyttäytymistä seuratoiminnassa tai jäähallilla puutun siihen välittömästi huomauttamalla ja pyytämällä asianosaista lopettamaan sopimattoman käytöksen.
 • Jos havaitsen epäasiallista käytöstä, johon en koe itse voivani suoraan vaikuttaa, tuon sen valmentajan, hänen esimiehensä tai seuran luottamushenkilön tietoon mahdollisimman pian. Tarvittaessa otan yhteyden Suomen taitoluisteluliittoon tai Suomen urheilun eettiseen keskukseen, SUEKiin, ulkopuolisen avun saamiseksi (yhteystiedot alla).
 • Varmistan luistelijani harrastusmahdollisuuden maksamalla harjoitusmaksut ajoissa ja noudattamalla sekä Helsingin Luistelijoiden että Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjä.

Seuran hallitus ja hallinnollinen henkilökunta sitoutuu näiden yhteisten toimintatapojen henkeen kaikessa toiminnassaan.

Yhteystietoja

 • Et ole yksin –palvelu https://etoleyksin.fi/
 • Seuran luottamushenkilö: Eeva Ripatti puh. 050 321 6761, sähköposti: eeva.ripatti(at).hl.fi
 • Suomen taitoluisteluliiton häirintävaltuutettu:
  • Häirintävaltuutettu valitaan liittohallituksen jäsenistä aina hallituksen kokoonpanon vaihtuessa. Ajantasaiset häirintävaltuutetun yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta: https://www.stll.fi/liitto/hallitus/
 • SUEK: https://ilmo.suek.fi/#!/

Videomateriaalia vanhemmille

Huippuaikuisen valmennusvideo

Pienet valinnat ratkaisevat

Mitä lapset ja nuoret ajattelevat vanhemmistaan? (englanniksi)

Changing the game in youth sports: John O'Sullivan at TEDxBend (englanniksi)