Antidoping

Helsingin Luistelijat on sitoutunut noudattamaan Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjä, joiden myötä seura on sitoutunut myös antidopingtoimintaan.

6 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Anti­doping­toimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kan­sainvälisen Luisteluliiton (ISU), dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopin­gin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen alle­kirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

STLL:n säännöt täältä.

Mistä tiedän onko käyttämäni lääke sallittu?

Maailman antidopingtoimisto WADA on julkaissut "kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa" -luettelon. Luettelossa määritetään, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella sekä tietyissä urheilulajeissa kielletyt aineet.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa netissä Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita eikä ulkomaisia lääkkeitä. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Otathan huomioon valmistetta tarkistaessasi, että antotapa täsmää etsimääsi valmisteeseen. Lääkehaussa on samannimisiä valmisteita, joiden antotapa vaihtelee esimerkiksi tabletista voiteeseen. Näistä toinen voi olla sallittu ja toinen kielletty. Lääkevalmiste voi sisältää useita vaikuttavia aineita, joilla on eri dopingluokitus. Mikäli lääkevalmiste sisältää yhdenkin kielletyn vaikuttavan aineen, on valmiste kielletty.

KAMU-mobiilisovellus kieliversioineen on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille. Haku pohjautuu Lääketietokeskuksen tietokantoihin ja koskee Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.

WADAn dokumentit:
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
Yhteenvetoon tärkeimmistä muutoksista 
Seurantaohjelma