Antidoping

Helsingin Luistelijat on sitoutunut noudattamaan Suomen Taitoluisteluliiton sääntöjä, joiden myötä seura on sitoutunut myös antidopingtoimintaan.
,

6 § Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Anti­doping­toimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kan­sainvälisen Luisteluliiton (ISU), dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopin­gin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen alle­kirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

STLL:n säännöt täältä.