Syyskokous 30.10.2018

 Helsingin Luistelijoiden syyskokous pidetään tiistaina 30.10.2018 alkaen kello 18 Pirkkolan Uimahallin kokoustilassa. 

 

,

KUTSU

Tervetuloa Helsingin Luistelijoiden syyskokoukseen.  Kokous pidetään tiistaina 30.10.2018 alkaen kello 18 Pirkkolan Uimahallin kokoustilassa. Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

 

ESITYSLISTA

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

 

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat.

 

Hallitus ehdottaa sääntömuutosta koskien toiminta- ja tilikautta: 
Ehdotus uudeksi toiminta- ja tilikaudeksi on 1.5.-30.4, alkaen keväästä 2019.
 

8. Muut asiat: kevätkokouksessa 2018 esiteltyjen ja vireillepantujen asioiden läpikäynti.

 

9. Kokouksen päättäminen.

 

Tervetuloa!

 

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry

,