Syyskokous 21.10.2019

KUTSU

Tervetuloa Helsingin Luistelijoiden syyskokoukseen. 
Kokous pidetään maanantaina 21.10.2019 kello18 Pirkkolan Uimahallin kokoustilassa. Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat. 

9. Kokouksen päättäminen.

 

Tervetuloa!

 

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry.


Toimintakertomus

https://hl.fi/toimintakertomus