Kevätkokous 29.4.2019

KUTSU

Tervetuloa Helsingin Luistelijat ry:n kevätkokoukseen.  Kokous pidetään maanantaina 29.04.2019 alkaen kello 18 Pirkkolan Uimahallin kokoustilassa. Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna niin, että maksu on seuran tilillä 23.4.2019. Paikan päällä ei jäsenmaksua voi maksaa.

Seuran säännöt ovat luettavissa seuran verkkosivuilla https://hl.fi/seura/seuran-saannot-ja-ohjeet/seuran-saannot

Mahdollisessa äänestystilanteessa toimitetaan vaali enemmistövaalina. Jokainen saa äänestää enintään niin montaa henkilöä kuin on valittavia ja jokainen vaalilippuun merkitty saa yhden äänen. nimien järjestyksellä vaalilipussa ei siten ole merkitystä äänimäärään. Valituksi tulevat eniten ääniä saaneet äänimäärästä riippumatta.

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d) kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan a) läsnäolijat ja b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma b) talousarvio

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä.

9. Päätetään jaostot ja niiden vetäjät.

10. Päätetään jaostojen jäsenten valintatavasta.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

Käsitellään seurakyselyn vastaukset.

13. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa!

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry