Kausi 2023–2024 käyntiin uudistetulla seuraorganisaatiolla

Julkaistu: 14.6.2023

Kausi 2023–2024 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin kaikissa lajeissamme, ja organisaationa HL on ottanut tärkeät askeleet kohti tehokkaampaa organisaatiorakennetta.

115-vuotiaan HL:n seuraorganisaatiota lähdettiin muutama vuosi sitten hiomaan vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita. Sykäyksen kehittämistyölle antoi seuran jäsenten ja henkilöstön osallistaminen esimerkiksi seura- ja henkilöstökyselyillä, mutta yhtä lailla myös kehityskeskustelut ja tiimipalaverit. Näiden pohjalta ryhdyttiin henkilökunnan kanssa laajempiin keskusteluihin seuran arvoista, tavoitteista, strategiasta ja mitä nämä vaatisivat seuraorganisaation rakenteelta. Tämä työ on toiminut pohjana toiminnan uudelleenorganisoinnin suunnittelussa ja osittaisessa käytäntöön ottamisessa jo päättyneellä kaudella. Hallinnollisesta näkökulmasta muutoksen tavoitteena on luoda suurehkoon urheiluseuraan arjen ketteryyttä pienentämällä suuria kokonaisuuksia pienempiin, itseohjautuviin valmennustiimeihin, ja toisaalta luoda saavutetulla joustavuudella parempaa yhtenäisyyttä ja synergiaa seuran eri lajien ja erilaisten toimijoiden välillä. Organisaation narujen koossa pitämistä ja HL:n arvoja ja toimintatapoja toteuttavan toimintakulttuurin vaalimista varten on suunniteltu myös uusi koordinoiva ja valmennustyötä tukeva rooli.

Valmennuskulttuurin, kilpaurheilun ja lajien jatkuvan kehittymisen myötä vaatimukset urheiluvalmennukselle ovat muuttuneet, ja tämä korostui myös seuran kyselyissä ja keskusteluissa. Kokonaisvaltainen, urheilijalähtöinen valmennusote tuleekin korostumaan seurassa entisestään, kun yksilöiden fyysisen ja henkisen kehittymisen vaiheet pyritään huomioimaan yhä paremmin hyvän vuorovaikutuksen avulla. Urheiluharrastuksen kuuluu ensisijaisesti tuottaa hyvää oloa, kilpailullinen menestys ja vuosia jatkuva luistelu-ura ovat seurausta onnistuneesta valmennuksesta. Urheilussa ja etenkin joukkueurheilussa merkittävässä roolissa oleva ryhmä- tai joukkuehenki ja ryhmän sisäinen dynamiikka otetaan myös enemmän keskiöön.

Valmennuksellisesta näkökulmasta HL tavoittelee mahdollisimman laadukkaalla valmennuksella sekä urheilijoiden että heidän valmentajiensa hyvinvointia, pyrkii parantamaan kuormituksen ja palautumisen tasapainoa, sekä tukee erinomaisen ryhmähengen rakentumista. Tämän vuoksi siirrymme vaiheittain, seuran strategian mukaisesti kaikissa lajeissa ja ryhmissä / joukkueissa entistä vahvemmin tiimivalmennukseen. Entistä vahvemmin itseohjautuvalla tiimivalmennuksella vastataan ryhmän / joukkueen valmennustarpeisiin kaikkien valmennustiimin jäsenien erilaisten vahvuuksien avulla ja siten taataan jatkuva, laaja-alainen osaaminen valmennustyöhön. Tiimivalmennuksella pyritään myös siihen, että valmennustiimi pystyy olemaan vuorovaikutuksessa urheilijoiden kanssa enemmän kuin vain yksi vastuuvalmentaja pystyisi.

Muodostelmaluistelun saralla keskeinen, ketjureaktion laukaissut organisaatiomuutos oli Musketeers -joukkueen valmennuksen siirtäminen sen uudelle valmennustiimille. Vastuun valmennuksesta kantavat nyt ammattivalmentajistamme Roosa Tiisala, Katariina Luotonen, Tiina Pesonen ja Sara Vedenoja. Täten valmennusresursseja vapautuu siten, että senioreiden huippujoukkueemme Marigold IceUnityn valmennustiimi voi keskittyä täysillä kruununjalokivemme hiomiseen ja sen loisteen kehittämiseen.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen toukokuussa 2023 ja tavoitteena on saada kuluvalla kaudella yhdessä rakennettu organisaatio, unelmien organisaatio, kunnolla toimintaan.