5. Ryhmä

 • Alakomi Elisabet
 • Baranova Elena
 • Johanson Sofia
 • Isojärvi Saara
 • Kullberg Iilari
 • Moilanen Jussi
 • Nevasoja Sofia
 • Rönkä Kerttu
 • Sandström Ines
 • Sjöblom Bernard
 • Taipale Axel
 • Vuoristo Sofi

Ryhmä 5 on tarkoitettu 5-8 vuotiaille yksinluistelijoille. Tintit ryhmässä luistelijat harjoittelevat neljä kertaa viikossa jäällä. Tämän lisäksi ryhmällä on oheisharjoituksia ja balettia. Luistelijat harjoittelevat jäällä yksöishyppyjä, axelin alkeet ja peruspiruetteja sekä kehittävät perusluistelua kaari ja askelharjoittein. Tasapainoa kehitetään erilaisilla liukuharjoituksilla.

Ryhmän luistelijat aloittavat tällä kaudella kilpailemisen Tintit-sarjassa yhteisellä ohjelmalla.

Ryhmän 5 vastuuvalmentajana toimii Pauliina Cankar