MaksusäännötMaksut seuralle

Helsingin Luistelijat on perinteikäs ja menestynyt urheiluseura, jossa tuetaan sekä huippu-urheilua että harrasteluistelua. Toimintaa järjestetään seuran jäsenille ja toimintaa rahoitetaan perheiltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla. On tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan. Nämä säännöt liitteineen korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.

Huom! Luistelukoululaisia (lapset, nuoret, aikuiset) koskevat maksusäännöt löytyvät täältä.

Maksut

Kausi 2018-2019

 • HL laskuttaa luistelijoilta kausimaksun sekä jäsenmaksun. Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden ajan 1.7.2018 - 30.6.2019.
 • Luistelukausi määritellään lajeittain seuraavasti:

o   Yksinluistelun kausi 1.7.2018-30.6.2019

o   Muodostelmaluistelun kausi 15.4.2018-14.4.2019

o   Jäätanssin kausi 1.7.2018-30.6.2019

 

Kausi 2019-2020

Seuran tilikausi on päätetty syyskokouksessa 2018 vaihtaa olemaan keväästä 2019 alkaen 1.5.-30.4.

Kaudesta 2019-2020 lähtien jäsenmaksu tulee kattamaan ajan 1.5.-30.4. Jäsenmaksut kaudelle 1.5.2019-30.4.2020 laskutetaan heinäkuusta 2019 alkaen.

Lajien kaudet ovat jatkossa kaudesta 2019-2020 lähtien:

 • Muodostelmaluistelun kausi 15.4.-14.4.
 • Yksinluistelun kausi 1.5.-30.4.
 • Jäätanssin kausi 1.5.-30.4.

Yksinluistelijoiden ja jäätanssijoiden kaudet menevät osittain päällekkäin siirtymäkeväänä 2019.
Kaudelle 2018-2019 rekisteröityneet yksinluistelijat ja jäätanssijat luistelevat rekisteröitymisensä mukaisesti kauden loppuun 30.6.2019 asti.
Kaudelle 2019-2020 ilmoittautuvien yksinluistelijoiden ja jäätanssijoiden kausi on 1.5.2019-30.4.2020.

Muodostelmaluistelijoiden kausi 2019-2020 on 15.4.2019-14.4.2020.

 

 

 • Kausimaksu suoritetaan kuukausittaisina osasuorituksina.
 • Kyseessä ei ole kuukausimaksu vaan kuukausille jaoteltu kausimaksu.
 •  Kuukausittainen maksuerä pysyy samana ryhmän harjoitusmääristä riippumatta, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena. Hallitus tarkistaa kuitenkin maksuja tarpeen mukaan kauden aikana.
 • Kausimaksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain. Erien määrä vaihtelee myös kausittain.
 • Kausimaksu perustuu tilakustannuksiin, henkilöstö- ja kiinteisiin kuluihin.
 • Touko-elokuun maksuerät tarkistetaan hallituksen toimesta, koska kesäjäät ovat huomattavasti kalliimpia.
 • Kausimaksun lisäksi laskutetaan mm. leiri- ja kilpailukuluja.
 • Joukkueissa sekä jäätanssin ja yksinluistelun kilparyhmissä luistelija sitoutuu aina koko kauteen.
 •  Kausimaksun osasuoritukset tulee maksaa eräpäivään mennessä.
 • Maksaessa käytetään aina viitenumeroa.
 •  Valmennusryhmissä sisaralennus harjoitusmaksusta on 20 % / ensimmäinen sisarus. Alennus seuraavasta sisaruksesta on 50 %. Luistelukoulumaksuista sisaralennus on aina 10 %. Alennus lasketaan aina halvimmasta harjoitusmaksusta ja se koskee ainoastaan lapsia ja nuoria, ei aikuisia.
 • Mikäli luistelija luistelee kahdessa eri ryhmässä tai joukkueessa, hän saa 10 % alennuksen halvemmasta kuukausimaksusta. Tämä ei koske luistelukouluja, teematunteja tms.
 • Maksumuistutuksesta peritään 5 € muistutusmaksu eräpäivästä lukien.
 • Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluttua erääntymisestä.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Mikäli luistelijalla on kolme (3) erääntynyttä maksua avoinna, asetetaan hänet luistelukieltoon. Tästä ilmoitetaan myös ryhmän / joukkueen yhteyshenkilölle sekä valmentajalle. Luistelukielto on voimassa siihen asti, kun kaikki erääntyneet maksut on maksettu tai laskuttajan/hallituksen kanssa on sovittu sitova maksusuunnitelma. Luistelukiellon aikana luistelija ei saa osallistua seuran harjoituksiin eikä kilpailuihin. Muodostelmaluistelijoiden tulee tällä aikaa kuitenkin olla seuraamassa harjoituksia. Mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta, astuu luistelukielto voimaan saman tien.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä on otettava yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi seuran laskutukseen sähköpostitse (laskutus@hl.fi). Maksusopimukset tehdään aina kirjallisesti.
 • Suomen Taitoluisteluliiton testeistä laskutetaan osallistujilta testimaksut.
 • Muodostelmaluistelun joukkueet keräävät luistelijoilta myös ennakkomaksuja kuukausittain mm. ulkomaan kilpailumatkojen ja pukujen maksuja varten. Ennakkomaksujen suuruus lasketaan kausikohtaisesti. Ennakkomaksujen laiminlyönnistä voidaan myös asettaa luistelukieltoon ja joukkueen saatava voidaan siirtää seuran perittäväksi. Yksinluistelijat ja jäätanssijat hoitavat puku- ja varustemaksunsa itse, näitä ei huomioida seuran kausimaksuissa.

 

Lopettaminen kesken kauden

 • Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Luistelijan tulee maksaa koko kauden luistelumaksut lopettamisesta huolimatta. Maksuvapautusta voi anoa hallitukselta.
 • Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti hallitukselta. Perustelluista syistä anomus voidaan hyväksyä. Anomus tulee lähettää osoitteeseen toimisto@hl.fi, heti kun päätös lopettamisesta on tehty.
 • Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta. Muodostelmaluistelun joukkueissa ja yksinluistelun sekä jäätanssin kilparyhmissä vapautusta ei myönnetä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavilta kolmelta (3) kuukaudelta.

 

Poissaolot sairauden vuoksi

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Maksuista myönnetään hyvityksiä vain toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus on toimitettava Helsingin Luistelijoiden toimistoon (Teuvo Pakkalantie 12 a-b, 00400 Helsinki tai toimisto@hl.fi) tai laskutuksen sähköpostiosoitteeseen (laskutus@hl.fi).
 • Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
 • Kuntoutusajalta, jolloin luistelija saa osallistua alle 50 % jääharjoituksista, laskutetaan kausimaksun kuukausierästä 25 % vähemmän.

 

Kilpailukulut