Korona-ajan turvaohjeet

Päivitetty:  9.1.2022

Koronapassin käyttö Helsingin Luistelijoiden toiminnassa

Helsingin Luistelijoiden toimintaohjeet kulloisessakin koronatilanteessa perustuvat aluehallintoviraston, Helsingin kaupungin, Olympiakomitean ja Suomen Taitoluisteluliiton päätöksiin ja ohjeisiin.

Helsingin Luistelijat on ottanut koronapassin käyttöön sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassaan (harjoittelu ja kilpailut), jotta lasten ja nuorten toiminnan jatkuvuus on voitu turvata uusista rajoituksista huolimatta.

Harjoittelu sisätiloissa 

Helsingin Luistelijoiden toiminnassa on koronapassi käytössä. 16 vuotta täyttänyt luistelija ei voi osallistua harjoituksiin tai kilpailuihin sisätiloissa ilman koronapassia. Mikäli saattajan on välttämätöntä avustaa alle kouluikäistä luistelijaa sisätiloissa, tämä on mahdollista vain koronapassia näyttämällä.

Aluehallintoviranomaiset ovat antaneet eräillä alueilla lisäksi tartuntatautilain 58 d § perusteella päätöksen, jonka mukaan asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. 

Tästä velvoitteesta voidaan poiketa ottamalla koronapassi käyttöön. Tällöin koronapassia on edellytettävä kaikissa urheilutilojen käyttöä koskevissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Koronapassia edellytetään kaikilta tilassa olevilta mukaan lukien esimerkiksi urheilijat, pelaajat, toimihenkilöt, valmentajat, tuomarit ja toimitsijat. 

Koronapassia ei saa tarkastaa alle 16-vuotiailta. Koronapassi tulee tarkastaa jokaisessa tilanteessa missä se on otettu käyttöön yleisötilaisuutta tai tilojen käyttöä koskevista rajoituksista vapautumiseksi. Koronapasseista ei saa tietosuojan vuoksi ylläpitää rekisteriä. 

Ammattiurheilu ja siihen liittyvä harjoittelu on toistaiseksi rajattu tilojen käyttöä koskevien rajoitusten ulkopuolelle. Helsingin Luistelijoiden toiminnassa ammattiurheiluun luetaan muodostelmaluistelujoukkue Marigold IceUnityn sekä jäätanssin G1-ryhmän toiminta. Tilojen hallinnasta vastaava taho on vastuussa siitä, että tiloja käytetään aluehallintoviraston päätöksen ehtojen mukaisesti ja on näinollen oikeutettu pyytämään lajiliittoa tai Olympiakomiteaa vahvistamaan ammattiurheilijastatuksen. 

Yleisötapahtumat 

Helsingin Luistelijoiden toiminnassa on koronapassi on käytössä. Passi mahdollistaa yleisön sisäänpääsyn ja kokoontumisrajoitusta isomman yleisömäärän.  

Passia tulee kysyä kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä katsojilta. AVIn kanta asiaan on, että koronapassi tarkistetaan kaikilta muilta paitsi urheilijoilta ja henkilöiltä, joiden toimeentulo on tapahtumassa kyseessä eli valmentajilta tai tilan omalta henkilökunnalta. AVIn tämänhetkisen (3.12.2021) linjauksen mukaan koronapassi tarkistetaan siis myös 16 vuotta täyttäneiltä vapaaehtoisilta sekä arvioijilta.  Jos esimerkiksi luistelijat tai valmentajat siirtyvät katsomoon tapahtuman aikana tai oman sarjan kilpailun jälkeen, on suositeltavaa tarkistaa passi jo saapumisvaiheessa.  

Tämänhetkiset rajoitukset ovat voimassa 31.1.2022 asti. Poissaolo harjoituksista koronapassin puuttumisen vuoksi ei ole maksusäännöissä https://hl.fi/maksusaannot eritelty poissaolo sairauden vuoksi eikä sinällään peruste maksuhyvityksen hakemiselle kausimaksusta. 

Lisätietoa toiminnan rajoituksista ja ohjeistuksista: 

https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta 

https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset 

https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/ 

https://www.stll.fi/vastuullisuus/covid-19-ohjeistuksia/ 

 

 

Yleiset ohjeet harjoituksiin
 

• Kun saavumme harjoituksiin vain terveinä ja noudatamme viranomaisohjeita, voimme harjoitella normaalisti.

• Huonon olon yllättäessä kesken harjoituksen kerromme asiasta heti valmentajalle ja / tai muille osallistujille ja siirrymme sivuun.

• Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden tulee käyttää maskia jäähalleilla ja oheistiloissa liikuttaessa. Harjoituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.

• Kaikki ylimääräinen liikkuminen hallien tiloissa ja oviaukoilla minimoidaan.

• Alle kouluikäisten luistelijoiden saattajat voivat vain välttämättömissä tilanteissa tulla mukaan jäähalliin sisälle yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Vastuuvalmentajat voivat lisäksi antaa tästä lajikohtaisia tarkennuksia. 

• Pyrimme pitämään lähikontaktien määrän harjoitusmatkoilla mahdollisimman pienenä. Jalkaisin, polkupyörällä tai muulla henkilökohtaisella kulkuneuvolla kulkeminen on hyvä vaihtoehto.

• Joukkoliikenteessä käytämme kasvomaskia THL:n suosituksen mukaisesti.   

• Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Pesemme kätemme huolellisesti saippualla ennen ja jälkeen harjoitusten.  

• Pyrimme pitämään harjoituksissa mukana käsidesiä ja käyttämään sitä.  

• Pidämme huolen vähintään kahden metrin turvaväleistä aina kun mahdollista. Muodostelmaluistelussa ja jäätanssissa voidaan kuitenkin harjoitella lajinomaisesti tarpeen vaatiessa, esim. ohjelmaharjoituksessa. 

• Noudatamme hyvää yskimishygieniaa. Yskiessä tai aivastaessa tulee suojana käyttää kertakäyttöistä nenäliinaa tai omaa hihaa.  

• Jäävuorojen vaihtaminen tehdään siten, että seuraavat käyttäjät saavat tulla kaukaloalueelle vasta edellisten poistuttua sieltä.  

• Käytetyt kasvomaskit laitetaan suoraan roskakoriin tai suljettavaan muovipussiin. Kädet desinfioidaan tai pestään heti tämän jälkeen.

• Otamme mukaan omat nenäliinat. Niistäminen tapahtuu harjoitusalueen laidalla kertakäyttönenäliinaan ja tämän jälkeen kädet desinfioidaan tai pestään. Käytetty nenäliina laitetaan aina heti roskakoriin. 

 

Tulemme harjoituksiin vain täysin terveinä

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita matkustamisesta ja karanteeneista. 

Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi päänsärky, haju- ja makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustautien oireista muuten kuin koronavirustestillä.  

Mikäli luistelijalla tai hänen perheenjäsenellään ilmenee lieviäkin koronavirustautiin viittavia oireita, tulee oireilevalle tehdä koronavirustesti viipymättä.

Toivomme, että valmentajan lisäksi luistelija tai hänen vanhempansa ilmoittaisi luistelijan tartunnasta / tartuntaepäilystä avoimesti myös treeniryhmän whatsapp-ryhmään.

Luistelijan joutuessa karanteeniin sovelletaan kausimaksun suhteen maksusääntöjen mukaista sairasloman omavastuuaikaa (14 vrk). Karanteeniin joutumisesta tulee ilmoittaa valmentajalle ja mielellään myös oman treeniryhmän whatsapp-ryhmään.  

 

Ajankohtaista koronavirusinformaatiota

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta 

https://www.avi.fi/ 

https://www.ttl.fi/

Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalvelu 0295 535 535 arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 9-15.

Helsingin koronavirusneuvonta 09 310 10024 päivittäin klo 8-18.     

Vantaan koronaneuvontapuhelin 09 8395 0070 arkisin klo 8-18, la-su klo 9-16.    

Espoon koronaneuvonta 09 816 34600 arkisin klo 7−18, la-su klo 9-15.

Iltaisin ja viikonloppuisin pääkaupunkiseudulla koronavirustartuntaan liittyvissä asioissa neuvoo Päivystysapu numerossa 116 117.