Kevätkokous 22.5.2024

KUTSU

Helsingin Luistelijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.5.2024 kello 18 Pirkkolan uimahallin neuvottelutilassa (Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki).

Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja                              
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan

  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä.

9. Päätetään toimikunnat ja niiden vetäjät.

10. Päätetään toimikuntien jäsenten valintatavasta.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

  • Hallituksen palkkiot

13. Kokouksen päättäminen

 

Ehdotus hallituksen palkkioista on sivun alalaidassa. Toimintasuunnitelma lisätään sivulle viikolla 20.

 

Tervetuloa!

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry

 

.

KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Jäsenmaksut: Kevätkokous vahvisti toimintakauden 1.5.2024-30.4.2025 kannatus- ja jäsenmaksujen suuruudeksi 45 euroa. Lisäksi todettiin, että kannattajajäsen voi halutessaan maksaa myös suuremman summan.

Toimintasuunnitelma: Kevätkokous vahvisti toimintasuunnitelman toimintakaudelle 1.5.2024-30.4.2025.

Talousarvio: Kevätkokous vahvisti talousarvion tilikaudelle 1.5.2024-30.4.2025.

Hallituksen puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Ylinen.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta: Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 1.5.2024-30.4.2026 valittiin Mikko Heimonen, Mikko Vehmas ja Mari Taipale. Varajäseniksi kaudelle 1.5.2024-30.4.2025 valittiin Pilvi Hulkkonen ja Tanja Mattila.

Tilintarkastajan valinta: Tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.5.2024-30.4.2024 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO.

Hallituksen palkkiot: Päätettiin hallitusjäsenten ja varajäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti: 10 % talouskohtainen, vapaavalintainen alennus yhdestä harjoitusmaksusta hallituskauden ajalta, alkaen valintaa seuraavasta kuukaudesta.