Tiina "Tipe" Pesonen aloittanut valmennuspäällikkönä

Julkaistu: 20.2.2024

Helsingin Luistelijoiden organisaatiota on uudistettu jo muutaman vuoden ja vihdoin loppuvuodesta 2023 saavutimme yhden sen merkittävimmistä askelista. Vahvistimme valmennustoiminnan kehittämistä, koordinaatiota ja viestintää rekrytoimalla valmennuspäälliköksi Tiina “Tipe” Pesosen.

Valmennuspäällikön työtehtäviin kuuluu valmennuksen johtaminen ja kehittäminen yhteistyössä seuran vastuutiimien kanssa. Kuluvalla kaudella 2023–2024 Tipe kohdistaa valmennuspäällikön työhön 60% ajastaan, ja 40% valmennustyöhön muodostelman parissa.  Lue alta Tipen terveiset.

 

“Hei HL perhe!

Olen todella innoissani mahdollisuudesta päästä edistämään kaikkien lajiemme toimintaa yhteistyössä huikeiden valmentajien kanssa, omassa kasvattiseurassani.

Laaja-alainen kokemukseni valmennustehtävistä aina pienten luistelijoiden valmennuksesta huippuihin on ollut opettavaista ja antanut minulle paljon arvokkaita työkaluja nykyiseen pestiin. Valmennustyöhön koen edelleen vahvaa paloa, mutta aiempi työnkuvani muodostelmaluistelun kehityspäällikkönä, sekä suoritetut liikuntajohtamisen maisteriopinnot innostivat luontevasti tarttumaan uudenlaisiin haasteisiin kehittämis- ja johtamistehtävien muodossa.

Helsingin Luistelijat on seurana ainutlaatuinen, edustaessaan kaikkia neljää taitoluistelun lajia. Jo nyt muutamia kuukausia uudessa roolissa toimineena näen, että meillä on eri lajien välillä paljon asioita, joita voimme vahvemman yhteistyön kautta jakaa ja kehittää. Monipuolinen osaaminen ja erilaiset vahvuudet ovat valtteja, joita hyödyntämällä uskon meidän olevan tulevaisuudessa entistäkin vahvempi seura. Osaamisen jakaminen tuo toimintaan tehokkuutta ja ammattitaitoa, mikä on rajallisten resurssien ja nopean lajikehityksen äärellä tärkeä voimavara.

Uudessa roolissani näen tärkeänä sen, että pystyn auttamaan ja tukemaan valmentajia heidän tekemässään työssä.  Tässä näen tärkeänä niin luistelijoiden kuin valmentajienkin hyvinvoinnin ja uskon siihen, että mitä paremmin valmentajat työssään sekä työyhteisössämme voivat, sitä laadukkaampaa valmennusta tarjoamme myös luistelijoillemme. Uskon, että laadukas, urheilijalähtöinen valmennus edistää urheilijoiden hyvinvointia lajin parissa, ja yhteistyöstä valmentajan ja urheilijan välillä oppivat molemmat.

Vahva tiimityö valmentajien, valmennuspäällikön, seurakoordinaattorin ja seurahallituksen kesken tulee olemaan seuramme toiminnan keskiössä ja siten entistä paremmin luistelijoiden hyvinvoinnin tukena.  Toimiva yhteydenpito, keskinäinen arvostus ja yhdessä asioiden eteenpäin vieminen positiivisella otteella on mielestäni tärkeää koko seurassa ja asia, johon kaikkien tulee sitoutua. Yhteisten arvojen tulee näkyä päivittäisessä toiminnassa.

Omassa roolissani haluan pyrkiä kehittämään valmennustoimintaa osallistavalla otteella tehokkaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta ammattitaitoisten valmentajiemme kanssa. Valmennuspäällikkönä olen päässyt vauhtiin keräämällä palautetta nykytilasta niin seuramme luistelijoilta kuin valmentajiltakin. Tämän pohjalta on helpompi rakentaa suuntaviivoja tulevaan kehitystyöhön, saada selkeä kokonaiskuva toimintamme vahvuuksista ja kehityskohteista. Saatu palaute on meille todella arvokasta, joten toivon, että olette myös jatkossa rohkeasti yhteydessä.

Ihanaa kevätkautta kaikille!

 

Ystävällisin terveisin,

Tipe

tiina.pesonen@hl.fi

p. 046-9228061"