Kutsu kevätkokoukseen 30.5.2022

Julkaistu: 16.5.2022

KUTSU

Tervetuloa Helsingin Luistelijoiden kevätkokoukseen. Kokous pidetään maanantaina 30.5.2022 alkaen kello 18. Kokous järjestetään Pirkkolan uimahallin neuvottelutilassa (Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki).

Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan

  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä.

9. Päätetään toimikunnat ja niiden vetäjät.

10. Päätetään toimikuntien jäsenten valintatavasta.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

  • Sääntömuutos seuran sääntöihin
  • Hallituksen palkkiot

13. Kokouksen päättäminen
 

Sääntömuutosehdotus ja ehdotus hallituksen palkkioista: https://hl.fi/seura/helsingin-luistelijat/kevatkokous

Toimintasuunnitelma ja talousarvio nähtävissä kevätkokouksen nettisivuilla (linkki yllä) ma 23.5.2022 lähtien.

 

Tervetuloa!

Hallitus
Helsingin Luistelijat ry