Rekisteriseloste

 

Helsingin Luistelijat ry.                                                                                                                             11.8.2014

REKISTERISELOSTE

 

1.       REKISTERIN NIMI

Helsingin Luistelijat ry:n jäsenrekisteri.

 

2.       REKISTERINPITÄJÄ

Helsingin Luistelijat ry.

Teuvo Pakkalan tie 12 A-B

00400 Helsinki
toimisto@hl.fi
www.hl.fi

p. 044 262 6561

 

3.       REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Hallitus vastaa yhteisvastuullisesti rekisteristä.

 

4.       REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Rekisteri on Helsingin Luistelijoiden toimiston (os. Teuvo Pakkalan tie 12 A-B) tietokoneella. Rekisteriä päivittävät seurasihteeri ja laskuttaja.

 

5.       REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käytetään seuran luistelijoiden laskujen lähettämiseen, perintään sekä jäsentiedotteiden ja kutsujen lähettämiseen.

 

6.       REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Harjoitusmaksujen laskuttaminen, perintä, tiedottaminen, kutsuminen vuosikokouksiin.

 

7.       REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lähiomainen, laskutusosoite, laskuista vastaavan henkilön syntymäaika.

 

8.       REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Luistelijan oma ilmoitus/huoltajan ilmoitus, jäsenliittymislomake.

 

9.       TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja käytetään seuran laskutuksessa ja seuran omissa tiedotteissa. Tietoja luovutetaan yksilöidysti seuran ulkopuoliselle perintätoimistolle maksuongelmatilanteissa.

 

10.   REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

 

11.   REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

 

12.   HENKILÖREKISTERIN JA SEN TIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Tietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan tai ainoastaan sen aikaa, kunnes kaikki velvoitteet Helsingin Luistelijoille on suoritettu. Rekisteritiedot hävitetään niin, etteivät asiakirjat joudu missään käsittelyvaiheessa asiattomien käsiin.

 

13.   REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Jäseniä informoidaan heidän henkilötietojensa käsittelystä jäsenyyden alkaessa pelisäännöt ja toimintaohjeet –kirjasessa. Rekisteriseloste on nähtävissä seuran toimistossa ja nettisivuilla.

 

14.   TARKASTUSOIKEUS

Jäsen voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti seuran toimistolle. Tarkastus toteutetaan toimistossa. Tiedot antaa hallituksen jäsen, seurasihteeri tai laskuttaja pyytäjän esittämässä laajuudessa.

 

Jos tarkistusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen hallituksen allekirjoittama todistus.