Kevätkokous

 

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

6 §

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.
                             - kirjallisena ilmoituksena jäsenille sähköpostitse ja lisäksi
                             - seuran www-sivuilla

 

Kevätkokous 2021

Kevätkokous 2021 järjestettiin torstaina 27.5.2021 klo 18 etäkokouksena.
 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokoukselle  

a) puheenjohtaja 

 b) sihteeri  

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

d) ääntenlaskijat  

3. Todetaan 

a) läsnäolijat 

b) äänioikeutetut jäsenet  

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus  

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi 

a) toimintasuunnitelma 

b) talousarvio  

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.  

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä. 

9. Päätetään toimikunnat ja niiden vetäjät.  

10. Päätetään toimikuntien jäsenten valintatavasta.  

11. Valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. 

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.  

a) Seurakyselyn vastaukset 

13. Kokouksen päättäminen