Kevätkokous

 

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

6 §

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.
                             - kirjallisena ilmoituksena jäsenille sähköpostitse ja lisäksi
                             - seuran www-sivuilla

 

Tulevan kevätkokouksen tiedot:

Tervetuloa Helsingin Luistelijoiden kevätkokoukseen. Kokous pidetään torstaina 27.5.2021 alkaen kello 18. Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Seuran sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet. Valtakirjalla ei voi äänestää. 
Kokous järjestetään etäkokouksena. Pyydämme Teitä ilmoittautumaan kokoukseen 20.5.2021 mennessä, jotta pystymme hoitamaan tarvittavat järjestelyt etukäteen. Mikäli taloudestanne osallistuu useampi äänioikeutettu jäsen, tehkää erilliset ilmoittautumiset, äänestys onnistuu vain omalla laitteella. 

Ilmoittautumaan pääset tästä: https://hl.fi/form/ilmoittautuminen-kevatkokous21 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokoukselle  

a) puheenjohtaja 

 b) sihteeri  

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

d) ääntenlaskijat  

3. Todetaan 

a) läsnäolijat 

b) äänioikeutetut jäsenet  

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus  

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi 

a) toimintasuunnitelma 

b) talousarvio  

7. Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myöhemmin myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.  

8. Valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä. 

9. Päätetään toimikunnat ja niiden vetäjät.  

10. Päätetään toimikuntien jäsenten valintatavasta.  

11. Valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. 

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 8 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.  

a) Seurakyselyn vastaukset 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa! 

Hallitus / Helsingin Luistelijat ry